Číslo účtu: SK8483300000002602129214
Majiteľ účtu: Občianske združenie "Topľanská Lúčka"
Názov účtu: Občianske združenie "Topľanská Lúčka"

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
9 643,11 EUR 492,59 EUR 10 218,46 EUR -19 368,98 EUR -9 150,52 EUR 492,59 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
25.11.2023 -325,78 EUR Bezhotovostná platba 0008 230509 doplatok florbalova vystroj projekt Tesco
22.11.2023 -10 000,00 EUR Bezhotovostná platba 0558 0020052022 0020052022 vratenie požičky Rado Pavlik Psk
22.11.2023 10 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Prešovský samosprávn
/DO2023-11-22/SPParticipativny rozpocet 2023 - KV
0558 112023 0001 Prešovský samosprávn
20.11.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem RADOSLAV PAVLIK
/DO2023-11-17/SPPAVLIK - PRISPEVOK NA AV TECHNIKU
0558 0017112023 0017112023 RADOSLAV PAVLIK
18.11.2023 -825,20 EUR Transakcia kartou
Nákup: WWW.THOMANN.DE, Hans-Thomann-Str.1, BURGEBRACH, 96138, DEU, dne 17.11.2023, částka 825.20 EUR
1734 Nákup: WWW.THOMANN.DE, Hans-Thomann-Str.1, BURGEBRACH, 96138, DEU, dne 17.11.2023, částka 825.20 EUR
15.11.2023 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Sopkova Anna
/DO2023-11-15/SP, /VS/SS/KS
Sopkova Anna
14.11.2023 -1 725,00 EUR Bezhotovostná platba
Obcianske zdruzenie Toplanska Lucka
0308 2311009 stromy a kriky projekt Tipsport
13.11.2023 78,00 EUR Bezhotovostný príjem 7 STUDIO S.R.O.
/DO2023-11-10/SPvratenie platby
231986 7 STUDIO S.R.O.
10.11.2023 -1 136,00 EUR Bezhotovostná platba 0232023 doplatok faktura projekt Uss Marcin Peto
10.11.2023 30,46 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-11-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700989091/VS1570160571/SS0000000046/KS0046
0046 1570160571 0000000046 Finančné riaditeľstv
10.11.2023 -78,00 EUR Bezhotovostná platba 232005 informacna tabula projekt psk
09.11.2023 -4 280,00 EUR Bezhotovostná platba 0222023 doplatok faktura projekt PSK Peter Marcin
09.11.2023 -225,00 EUR Bezhotovostná platba 232009 buletin projekt tipsport
09.11.2023 -774,00 EUR Bezhotovostná platba 230425 kamery projekt Psk