Číslo účtu: SK4283300000002602066823
Majiteľ účtu: Mgr. Százová, Ildikó
Názov účtu: Százová, Ildikó

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
104,49 EUR 124,49 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 124,49 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.07.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Edit Horváth
?/DO2024-07-04/SP
Edit Horváth