Číslo účtu: SK4283300000002602066823
Majiteľ účtu: Mgr. Százová, Ildikó
Názov účtu: Százová, Ildikó

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 457,27 EUR 4 497,27 EUR 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR 4 497,27 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.06.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Edit Horváth
/DO2023-06-05/SP
Edit Horváth
10.05.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Tisza Ján, Ing.
/DO2023-05-09/SPDorina, Jezus Neveben: GYOGYULJ MEG
0558 Tisza Ján, Ing.