Číslo účtu: SK4283300000002602066823
Majiteľ účtu: Mgr. Százová, Ildikó
Názov účtu: Százová, Ildikó

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
184,49 EUR 14,49 EUR 0,00 EUR -170,00 EUR -170,00 EUR 14,49 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.11.2023 -170,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20220019