Číslo účtu: SK4283300000002602066823
Majiteľ účtu: Mgr. Százová, Ildikó
Názov účtu: Százová, Ildikó

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 742,27 EUR 2 772,27 EUR 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR 2 772,27 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.09.2022 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Júlia Krocsányová
/DO2022-09-14/SPKrocsány Júlia
2022 Júlia Krocsányová