Číslo účtu: SK6683300000002601887523
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 07.11.2021 Stav k: 07.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
429,62 EUR 5 875,81 EUR 6 500,00 EUR -1 053,81 EUR 5 446,19 EUR 5 875,81 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
03.12.2021 -25,68 EUR Transakcia kartou
Nákup: GOPAY *ONLINE-ANTIKVA, Na Folimance 2155/15, https://onlin, 12000, CZE, dne 2.12.2021, částka 25.68 EUR
5900 Nákup: GOPAY *ONLINE-ANTIKVA, Na Folimance 2155/15, https://onlin, 12000, CZE, dne 2.12.2021, částka 25.68 EUR
23.11.2021 -68,25 EUR Transakcia kartou
Nákup: Tesco Hnusta, Tesco Hnusta, Hnusta, 98101, SVK, dne 22.11.2021, částka 68.25 EUR
5900 Nákup: Tesco Hnusta, Tesco Hnusta, Hnusta, 98101, SVK, dne 22.11.2021, částka 68.25 EUR
19.11.2021 -135,66 EUR Bezhotovostná platba 0008 2021314 Pila Pali drevo (strecha Klenovec)
19.11.2021 6 000,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Greenwood Ents s. r. o.
dar
dar
19.11.2021 -80,94 EUR Transakcia kartou
Nákup: Decathlon SK s.r.o., Pri Ietisku 2, Bratislava, 821 04, SVK, dne 18.11.2021, částka 80.94 EUR
5900 Nákup: Decathlon SK s.r.o., Pri Ietisku 2, Bratislava, 821 04, SVK, dne 18.11.2021, částka 80.94 EUR
17.11.2021 -12,90 EUR Transakcia kartou
Nákup: LIBRA, FRANCISCIHO 83, HNUSTA, 98101, SVK, dne 16.11.2021, částka 12.90 EUR
5900 Nákup: LIBRA, FRANCISCIHO 83, HNUSTA, 98101, SVK, dne 16.11.2021, částka 12.90 EUR
11.11.2021 -28,98 EUR Transakcia kartou
Nákup: Decathlon Presov, Kosicka 13375/6A, Presov, 08001, SVK, dne 10.11.2021, částka 28.98 EUR
5900 Nákup: Decathlon Presov, Kosicka 13375/6A, Presov, 08001, SVK, dne 10.11.2021, částka 28.98 EUR
09.11.2021 -49,80 EUR Transakcia kartou
Nákup: Tesco Hnusta, Tesco Hnusta, Hnusta, 98101, SVK, dne 8.11.2021, částka 49.80 EUR
5900 Nákup: Tesco Hnusta, Tesco Hnusta, Hnusta, 98101, SVK, dne 8.11.2021, částka 49.80 EUR
09.11.2021 -94,75 EUR Transakcia kartou
Nákup: Tesco Hnusta, Tesco Hnusta, Hnusta, 98101, SVK, dne 8.11.2021, částka 94.75 EUR
5900 Nákup: Tesco Hnusta, Tesco Hnusta, Hnusta, 98101, SVK, dne 8.11.2021, částka 94.75 EUR
08.11.2021 -296,16 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada soc. poist.
1004297470 102021 Peter Hruška, Október 2021
08.11.2021 500,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Greenwood Ents s. r. o.
dar
dar
08.11.2021 -119,84 EUR Bezhotovostná platba
VSZP
3558 5326818129 102021 VŠZP, Peter Hruška - Október
08.11.2021 -140,85 EUR Bezhotovostná platba 1100112020 Úhrada preddavkovej dane