Číslo účtu: SK6683300000002601887523
Majiteľ účtu: Kresťanská rómska misia
Názov účtu: Kresťanská rómska misia

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
762,31 EUR 2 205,01 EUR 2 600,00 EUR -1 157,30 EUR 1 442,70 EUR 2 205,01 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.10.2021 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Pösová Ľubica, Mgr.
/DO2021-10-18/SPdar
0008 Pösová Ľubica, Mgr.
04.10.2021 -119,84 EUR Bezhotovostná platba
VSZP
3558 5326818129 082021 VŠZP, Peter Hruška - August
04.10.2021 -296,16 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada soc. poist.
1004297470 082021 Peter Hruška, August 2021
04.10.2021 2 400,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Greenwood Ents s. r. o.
dar
dar
04.10.2021 -140,85 EUR Bezhotovostná platba 1100082021 Úhrada preddavkovej dane
29.09.2021 -600,45 EUR Bezhotovostná platba
Krestanska Romska Misia
Peter Hruska, vyplata September
22.09.2021 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Pösová Ľubica, Mgr.
/DO2021-09-21/SPdar
0008 Pösová Ľubica, Mgr.