Číslo účtu: SK9383300000002601843096
Majiteľ účtu: OZ Malé Krasňany
Názov účtu: OZ Malé Krasňany

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
19 812,10 EUR 19 812,10 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 19 812,10 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.