Číslo účtu: SK9383300000002601843096
Majiteľ účtu: OZ Malé Krasňany
Názov účtu: OZ Malé Krasňany

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
332,49 EUR 332,49 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 332,49 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.