Číslo účtu: SK9383300000002601843096
Majiteľ účtu: OZ Malé Krasňany
Názov účtu: OZ Malé Krasňany

Stav k: 09.02.2021 Stav k: 09.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.02.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem OZ Malé Krasňany
/DO2021-02-15/SP, Zalozenie transparentneho uctu FIO
OZ Malé Krasňany