Číslo účtu: SK9383300000002601843096
Majiteľ účtu: OZ Malé Krasňany
Názov účtu: OZ Malé Krasňany

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
957,13 EUR 776,08 EUR 167,99 EUR -349,04 EUR -181,05 EUR 776,08 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.10.2021 -349,04 EUR Bezhotovostná platba
Pravne sluzby OZ Male Krasnany
20210907
19.10.2021 11,48 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-10-19/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000717395/VS1510329660/SS0000000046/KS0046
0046 1510329660 0000000046 Finančné riaditeľstv
21.09.2021 156,51 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-09-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5700710856/VS1510325920/SS0000000046/KS0046
0046 1510325920 0000000046 Finančné riaditeľstv