Číslo účtu: SK9383300000002601843096
Majiteľ účtu: OZ Malé Krasňany
Názov účtu: OZ Malé Krasňany

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
316,90 EUR 346,90 EUR 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR 346,90 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.09.2022 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Lejtrich Tomáš
/DO2022-08-31/SPPrispevok Tomas Lejtrich
Lejtrich Tomáš