Číslo účtu: SK9383300000002601843096
Majiteľ účtu: OZ Malé Krasňany
Názov účtu: OZ Malé Krasňany

Stav k: 29.06.2021 Stav k: 29.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 542,60 EUR 3 825,06 EUR 2 282,46 EUR 0,00 EUR 2 282,46 EUR 3 825,06 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.07.2021 219,49 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-07-29/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000716553/VS1510318592/SS0000000046/KS0046
0046 1510318592 0000000046 Finančné riaditeľstv
27.07.2021 364,27 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-07-27/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000715540/VS1510316550/SS0000000046/KS0046
0046 1510316550 0000000046 Finančné riaditeľstv
23.07.2021 146,48 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-07-23/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6700667489/VS1510313893/SS0000000046/KS0046
0046 1510313893 0000000046 Finančné riaditeľstv
13.07.2021 77,34 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-07-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8000642066/VS1510309370/SS0000000046/KS0046
0046 1510309370 0000000046 Finančné riaditeľstv
12.07.2021 1 460,01 EUR Bezhotovostný príjem OZ Malé Krasňany
/DO2021-07-09/SP, Presun na novy FIO ucet
OZ Malé Krasňany
29.06.2021 14,87 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-06-29/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8700620278/VS1510305471/SS0000000046/KS0046
0046 1510305471 0000000046 Finančné riaditeľstv