Číslo účtu: SK9383300000002601843096
Majiteľ účtu: OZ Malé Krasňany
Názov účtu: OZ Malé Krasňany

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
46,14 EUR 183,87 EUR 137,73 EUR 0,00 EUR 137,73 EUR 183,87 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.06.2023 77,08 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-06-06/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8700843997/VS1510391825/SS0000000046/KS0046
0046 1510391825 0000000046 Finančné riaditeľstv
02.06.2023 60,65 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-06-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000939454/VS1510390577/SS0000000046/KS0046
0046 1510390577 0000000046 Finančné riaditeľstv