Číslo účtu: SK9183300000002601829067
Majiteľ účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.
Názov účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.

Stav k: 22.03.2022 Stav k: 08.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
360,00 EUR 610,00 EUR 530,00 EUR -280,00 EUR 250,00 EUR 610,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.12.2022 150,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
23.05.2022 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
09.04.2022 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
09.04.2022 -280,00 EUR Bezhotovostná platba
virtualchallenge.sk - POMOC PRE UKR
AJINU
09.04.2022 280,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk