Číslo účtu: SK9183300000002601829067
Majiteľ účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.
Názov účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.

Stav k: 30.09.2021 Stav k: 30.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 110,00 EUR 2 110,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 460,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.