Číslo účtu: SK9183300000002601829067
Majiteľ účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.
Názov účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.

Stav k: 07.07.2020 Stav k: 21.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 810,00 EUR 800,00 EUR 0,00 EUR 800,00 EUR 810,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
18.11.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
10.11.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
03.11.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
25.10.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
12.10.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
02.10.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
21.09.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
16.09.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
09.09.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
31.08.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
25.08.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
21.08.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
12.08.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
12.08.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
07.08.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
29.07.2020 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.