Číslo účtu: SK9183300000002601829067
Majiteľ účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.
Názov účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.

Stav k: 09.12.2022 Stav k: 20.11.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
460,00 EUR 610,00 EUR 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR 610,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.12.2022 150,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk