Číslo účtu: SK9183300000002601829067
Majiteľ účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.
Názov účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.

Stav k: 24.07.2023 Stav k: 18.09.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
610,00 EUR 610,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 885,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.