Číslo účtu: SK9183300000002601829067
Majiteľ účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.
Názov účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.

Stav k: 09.08.2021 Stav k: 14.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 910,00 EUR 260,00 EUR 350,00 EUR -2 000,00 EUR -1 650,00 EUR 460,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.01.2022 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
14.11.2021 -2 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Komunita Virtual Challenge
14.11.2021 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
14.11.2021 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
24.09.2021 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
06.09.2021 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
25.08.2021 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk
13.08.2021 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk