Číslo účtu: SK9183300000002601829067
Majiteľ účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.
Názov účtu: Pragmatic Solutions s.r.o.

Stav k: 24.07.2023 Stav k: 10.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
610,00 EUR 885,00 EUR 275,00 EUR 0,00 EUR 275,00 EUR 885,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
10.03.2024 275,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Pragmatic Solutions s.r.o.
virtualchallenge.sk
virtualchallenge.sk