Číslo účtu: SK2683300000002601760979
Majiteľ účtu: Hlas Mesta
Názov účtu: Hlas Mesta

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
385,72 EUR 385,72 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 385,72 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.