Číslo účtu: SK2683300000002601760979
Majiteľ účtu: Hlas Mesta
Názov účtu: Hlas Mesta

Stav k: 16.12.2020 Stav k: 16.01.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
180,56 EUR 180,56 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 180,56 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.