Číslo účtu: SK2683300000002601760979
Majiteľ účtu: Hlas Mesta
Názov účtu: Hlas Mesta

Stav k: 18.05.2021 Stav k: 18.06.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
218,56 EUR 218,56 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 218,56 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.