Číslo účtu: SK2683300000002601760979
Majiteľ účtu: Hlas Mesta
Názov účtu: Hlas Mesta

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
321,12 EUR 321,12 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 321,12 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.