Číslo účtu: SK8183300000002601756400
Majiteľ účtu: Ing. Miťko, Ján
Názov účtu: Miťko, Ján

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.