Číslo účtu: SK2483300000002601734340
Majiteľ účtu: Kult.1629
Názov účtu: Kult.1629

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
235,00 EUR 175,00 EUR 0,00 EUR -60,00 EUR -60,00 EUR 175,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.10.2020 -60,00 EUR Bezhotovostná platba 3200900019