Číslo účtu: SK1883300000002601682456
Majiteľ účtu: testypotravin.sk
Názov účtu: testypotravin.sk

Stav k: 15.07.2020 Stav k: 15.08.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
91,19 EUR 111,19 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 111,19 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
10.08.2020 5,00 EUR Bezhotovostný príjem MARTIN STRAKOS
/DO2020-08-10/SPPREVOD PROSTRIEDKOV
MARTIN STRAKOS
04.08.2020 5,00 EUR Bezhotovostný príjem HALIENA TOMAS
podpora OZ
HALIENA TOMAS
16.07.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Fodorová Skarleta, I
/DO2020-07-15/SPTesty potravin
Fodorová Skarleta, I