Číslo účtu: SK5083300000002601665293
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 094,35 EUR 1 038,89 EUR 67,56 EUR -123,02 EUR -55,46 EUR 1 038,89 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.02.2024 -123,02 EUR Platba prevodom v rámci banky
012024 Stravne vyplatene z hl. uctu
012024 012024 Stravne vyplatene z hl. uctu
08.02.2024 67,56 EUR Platba prevodom v rámci banky SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Tvorba SF z miezd 012024
0308 042023 Tvorba SF z miezd 012024