Číslo účtu: SK5083300000002601665293
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 458,93 EUR 1 507,44 EUR 48,51 EUR 0,00 EUR 48,51 EUR 1 507,44 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.10.2020 48,51 EUR Platba prevodom v rámci banky SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
SF tvorba z miezd za 09 2020
0558 202008 SF tvorba z miezd za 09 2020