Číslo účtu: SK5083300000002601665293
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 516,58 EUR 1 587,15 EUR 70,57 EUR 0,00 EUR 70,57 EUR 1 587,15 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
10.09.2021 70,57 EUR Platba prevodom v rámci banky SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
SF tvorba z miezd za 08 2021
0558 202108 SF tvorba z miezd za 08 2021