Číslo účtu: SK7483300000002601504035
Majiteľ účtu: Ing. Niko, Štefan
Názov účtu: Niko, Štefan

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
22,05 EUR 22,05 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 22,05 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.