Číslo účtu: SK4883300000002601499459
Majiteľ účtu: JURISTE
Názov účtu: JURISTE

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,51 EUR 11,51 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11,51 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.