Číslo účtu: SK5083300000002601420077
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 17.05.2019 Stav k: 17.06.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
21 517,39 EUR 18 874,00 EUR 100,00 EUR -2 743,39 EUR -2 643,39 EUR 18 874,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.06.2019 -153,72 EUR Bezhotovostná platba 0308 201906024 TOP Briskarova Doprava Bratislava open
11.06.2019 100,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Slovenská asociácia taekwondo WT
Vratenie_omyl ubytovanie FA TŠ Karlovac open
2019024 Vratenie_omyl ubytovanie FA TŠ Karlovac open
11.06.2019 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
Slovakia
0308 1411 TOP Briskarova, Karlovac open, ubytovanie 2 osoby
10.06.2019 -369,66 EUR Bezhotovostná platba 0308 201906023 TOP Svec Doprava Austria open
10.06.2019 -360,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
TŠ Karlovac open, Gabrioela Briškárová, diety, ubytovanie, štartovné 2 osoby
0308 2019024 TŠ Karlovac open, Gabrioela Briškárová, diety, ubytovanie, štartovné 2 osoby
10.06.2019 -391,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
TŠ Austria open, Filip Švec, diety, ubytovanie 2 osoby
TŠ Austria open, Filip Švec, diety, ubytovanie 2 osoby
06.06.2019 -500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20190622 Trenerske sluzby c.2/KVS/2019, 5/2019 Briskarova
30.05.2019 -269,01 EUR Bezhotovostná platba 0308 201905021 TOP Briškárová Doprava Karlovac open
23.05.2019 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
AO 2019 Slovakia National Team
TOP Startovne Austria open, Filip Svec
23.05.2019 -500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 201905019 Trénerské služby č.2/KVŠ/2019, 4/2019 Briškárová