Číslo účtu: SK5083300000002601420077
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12 154,24 EUR 8 687,82 EUR 0,00 EUR -3 466,42 EUR -3 466,42 EUR 8 687,82 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.11.2019 -500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20191146 Trenerske sluzby c.2/KVS/2019, 10/2019 Briskarova
06.11.2019 -2 350,42 EUR Platba prevodom v rámci banky
TOP Briskarova -elektronicke vesty s transmiterom 2 ks, receiver
0008 20190067 TOP Briskarova -elektronicke vesty s transmiterom 2 ks, receiver
06.11.2019 -616,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
TOP_Briskarova Elektronicka kukla DAEDO s maskou 2 ks
TOP_Briskarova Elektronicka kukla DAEDO s maskou 2 ks