Číslo účtu: SK5083300000002601420077
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
30,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR -20,00 EUR -20,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.05.2023 -20,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
prevod zly ucet
prevod zly ucet