Číslo účtu: SK5083300000002601420077
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
35 917,00 EUR 35 959,00 EUR 42,00 EUR 0,00 EUR 42,00 EUR 35 959,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.04.2024 42,00 EUR Bezhotovostný príjem Falcon Taekwondo klu
?/DO2024-04-16/SPÚhrada faktúry: 20240059
20240059 Falcon Taekwondo klu