Číslo účtu: SK5083300000002601420077
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 19.01.2020 Stav k: 19.02.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 12,00 EUR -12,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.01.2020 -12,00 EUR Platba prevodom v rámci banky zly ucet _omyl
27.01.2020 12,00 EUR Bezhotovostný príjem KORYO TAEKWONDO SLÁV
/DO2020-01-24/SP
20190177 KORYO TAEKWONDO SLÁV