Číslo účtu: SK5083300000002601420077
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 30.06.2021 Stav k: 30.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 51,60 EUR -51,60 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.07.2021 -51,60 EUR Platba prevodom v rámci banky
prevod zly ucet vo FA
prevod zly ucet vo FA
06.07.2021 51,60 EUR Bezhotovostný príjem Robert Kuvik
/DO2021-07-03/SPsportove oblecenie bunda
0308 20210079 Robert Kuvik