Číslo účtu: SK5083300000002601420077
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 18.08.2019 Stav k: 18.09.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16 032,71 EUR 10 643,72 EUR 459,00 EUR -5 847,99 EUR -5 388,99 EUR 10 643,72 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.09.2019 -2 400,92 EUR Platba prevodom v rámci banky
TOP Briškárová, Švec _ sústredenie 19-29.8.2019 Chorvátsko, 4 osoby
TOP Briškárová, Švec _ sústredenie 19-29.8.2019 Chorvátsko, 4 osoby
11.09.2019 459,00 EUR Bezhotovostný príjem BANKA CREDINS SH.A.
BENEFICIARY NAME AND ACCOUNT NUMBER MISMATCH
BANKA CREDINS SH.A.
06.09.2019 -8,00 EUR Poplatok
06.09.2019 -560,00 EUR Bezhotovostná platba
SLOVAKIA, Slovenska asociacia taekw
0385 SLOVAKIA, Slovenská asociácia taekwondo WT, ALBANIAN OPEN G1
03.09.2019 -1 449,12 EUR Transakcia kartou
Nákup: WWW.LETENKY.SK, NAMESTIE SNP 6, BRATISLAVA 1, 81106, SVK, dne 2.9.2019, částka 1449.12 EUR
1115 Nákup: WWW.LETENKY.SK, NAMESTIE SNP 6, BRATISLAVA 1, 81106, SVK, dne 2.9.2019, částka 1449.12 EUR
02.09.2019 -929,95 EUR Bezhotovostná platba 0308 20190932 Doprava Sústredenie korčula, 2657 km
02.09.2019 -500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20190933 Trenerske sluzby c.2/KVS/2019, 8/2019 Briskarova