Číslo účtu: SK4083300000002601359632
Majiteľ účtu: AN-24 (5605) - HEJCE
Názov účtu: AN-24 (5605) - HEJCE

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
603,64 EUR 603,64 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 603,64 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.