Číslo účtu: SK4083300000002601359632
Majiteľ účtu: AN-24 (5605) - HEJCE
Názov účtu: AN-24 (5605) - HEJCE

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
383,87 EUR 383,87 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 383,87 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.