Číslo účtu: SK4083300000002601359632
Majiteľ účtu: AN-24 (5605) - HEJCE
Názov účtu: AN-24 (5605) - HEJCE

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
307,19 EUR 307,19 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 307,19 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.