Číslo účtu: SK4083300000002601359632
Majiteľ účtu: AN-24 (5605) - HEJCE
Názov účtu: AN-24 (5605) - HEJCE

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
327,20 EUR 327,20 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 327,20 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.