Číslo účtu: SK6883300000002601339922
Majiteľ účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Banská Bystrica
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Banská Bystrica

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
111 999,01 EUR 112 084,01 EUR 85,00 EUR 0,00 EUR 85,00 EUR 112 084,01 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
22.11.2022 15,00 EUR Bezhotovostný príjem Eszter-Anna Veselá
/DO2022-11-21/SP Vesely
Eszter-Anna Veselá
14.11.2022 20,00 EUR Bezhotovostný príjem KUJNISCHOVA DANA
/DO2022-11-13/SPBudova
0558 KUJNISCHOVA DANA
07.11.2022 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Peter Podhorský
/DO2022-11-05/SPPENK
Peter Podhorský