Číslo účtu: SK6883300000002601339922
Majiteľ účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Banská Bystrica
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Banská Bystrica

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
108 836,01 EUR 108 921,01 EUR 85,00 EUR 0,00 EUR 85,00 EUR 108 921,01 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.09.2021 20,00 EUR Bezhotovostný príjem KUJNISCHOVA DANA
/DO2021-09-13/SPBudova
0558 KUJNISCHOVA DANA
13.09.2021 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Peter Podhorský
/DO2021-09-12/SPPENK
Peter Podhorský
23.08.2021 15,00 EUR Bezhotovostný príjem Eszter-Anna Veselá
/DO2021-08-20/SP Vesely
Eszter-Anna Veselá