Číslo účtu: SK5183300000002601268060
Majiteľ účtu: Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou
Názov účtu: Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
96,03 EUR 393,03 EUR 297,00 EUR 0,00 EUR 297,00 EUR 393,03 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.11.2019 297,00 EUR Bezhotovostný príjem Slovensky lukostrele
/DO2019-11-07/SPProstriedky na mládež do 23rokov
0308 Slovensky lukostrele