Číslo účtu: SK5183300000002601268060
Majiteľ účtu: Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou
Názov účtu: Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou

Stav k: 21.12.2019 Stav k: 21.01.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,43 EUR 10,43 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,43 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.