Číslo účtu: SK6983300000002601169572
Majiteľ účtu: dziMÄ
Názov účtu: dziMÄ

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
76,43 EUR 576,43 EUR 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR 576,43 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
13.08.2019 400,00 EUR Bezhotovostný príjem MESTO MALACKY
/DO2019-08-12/SPMesto Malacky - dotacia - dzima
0308 3162019 MESTO MALACKY
22.07.2019 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Martin Vašák
/DO2019-07-19/SP
Martin Vašák