Číslo účtu: SK6983300000002601169572
Majiteľ účtu: dziMÄ
Názov účtu: dziMÄ

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
76,43 EUR 76,43 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 76,43 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.