Číslo účtu: SK0883300000002502324469
Majiteľ účtu: Mgr. Holzmann, Miroslav
Názov účtu: Mgr. Miroslav Holzmann

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
133,40 EUR 133,40 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 133,40 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.