Číslo účtu: SK7183300000002502271731
Majiteľ účtu: Polakovič, Igor
Názov účtu: Igor Polakovič

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
351,06 EUR 351,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 351,06 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.