Číslo účtu: SK9083300000002502253250
Majiteľ účtu: Dinuš, Marek
Názov účtu: Dinuš, Marek

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4,88 EUR 4,88 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4,88 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.