Číslo účtu: SK9083300000002502253250
Majiteľ účtu: Dinuš, Marek
Názov účtu: Dinuš, Marek

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
619,71 EUR 619,71 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 619,71 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.