Číslo účtu: SK5783300000002502238421
Majiteľ účtu: doc., Ing. Velič, Dušan PhD.
Názov účtu: Dušan Velič, kandidát na Župana, transparentný účet, voľby 2022, strana Za ľudí

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
430,26 EUR 430,26 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 430,26 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.