Číslo účtu: SK7483300000002502234914
Majiteľ účtu: Holečková, Martina
Názov účtu: Martina Holečková

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 027,20 EUR 1 027,20 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 027,20 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.