Číslo účtu: SK0283300000002502153663
Majiteľ účtu: Uhrín, Tibor
Názov účtu: Uhrín, Tibor

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
489,00 EUR 489,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 489,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.