Číslo účtu: SK8883300000002502109144
Majiteľ účtu: Sieť Dobra
Názov účtu: Sieť Dobra

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
258,40 EUR 258,40 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 258,40 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.