Číslo účtu: SK8883300000002502109144
Majiteľ účtu: Sieť Dobra
Názov účtu: Sieť Dobra

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
220,40 EUR 220,40 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 220,40 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.