Číslo účtu: SK6383300000002502034322
Majiteľ účtu: HC UNIZA
Názov účtu: HC UNIZA

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10 010,00 EUR 10 000,00 EUR 0,00 EUR 10 000,00 EUR 10 010,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.07.2022 10 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Slovenská univerzitn
/DO2022-07-28/SPZmluva o poskytnuti prispevku SUHA-UNIZA 2022, SUHA-UNIZA prispevok 2022
Slovenská univerzitn