Číslo účtu: SK6383300000002502034322
Majiteľ účtu: HC UNIZA
Názov účtu: HC UNIZA

Stav k: 26.12.2021 Stav k: 26.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11 699,10 EUR 11 589,33 EUR 0,00 EUR -109,77 EUR -109,77 EUR 11 589,33 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
18.01.2022 -109,77 EUR Bezhotovostná platba
Platba faktury - HC UNIZA
0008 22200002 Platba faktúry - úprava šatne HC UNIZA