Číslo účtu: SK4083300000002501982259
Majiteľ účtu: Čupková, Terézia
Názov účtu: Čupková, Terézia

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14 679,02 EUR 8 103,02 EUR 300,00 EUR -6 876,00 EUR -6 576,00 EUR 8 103,02 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
11.05.2022 50,00 EUR Bezhotovostný príjem ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
/DO2022-05-10/SP
0000012890 0001048987 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
10.05.2022 200,00 EUR Bezhotovostný príjem STUBNA ONDREJ
/DO2022-05-09/SP
STUBNA ONDREJ
04.05.2022 -6 876,00 EUR Bezhotovostná platba
jeetrike handbike zaloha
jeetrike handbike záloha
04.05.2022 50,00 EUR Bezhotovostný príjem FUTBALOVÝ KLUB DÚBRA
/DO2022-05-03/SP Ján Gonda-dobrov. činnosť
0308 17315298 FUTBALOVÝ KLUB DÚBRA