Číslo účtu: SK7383300000002501925502
Majiteľ účtu: Predčasniatko
Názov účtu: Predčasniatko

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
8 118,93 EUR 8 153,93 EUR 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR 8 153,93 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.01.2023 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Filová Silvia
/DO2023-01-16/SP
Filová Silvia
16.01.2023 15,00 EUR Bezhotovostný príjem Katarína Šedivá
/DO2023-01-15/SP
Katarína Šedivá
09.01.2023 15,00 EUR Bezhotovostný príjem Mária Jaškovičová
/DO2023-01-07/SP
Mária Jaškovičová