Číslo účtu: SK6783300000002501903397
Majiteľ účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Názov účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.