Číslo účtu: SK6783300000002501903397
Majiteľ účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Názov účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
160,00 EUR 160,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 160,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.