Číslo účtu: SK6783300000002501903397
Majiteľ účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Názov účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
60,00 EUR 60,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.