Číslo účtu: SK6783300000002501903397
Majiteľ účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Názov účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
60,00 EUR 60,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.