Číslo účtu: SK6783300000002501903397
Majiteľ účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Názov účtu: RADOSŤ ZO ŽIVOTA

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 60,00 EUR 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR 60,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.09.2022 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Pecka Sejková Apolón
/DO2022-09-14/SP
Pecka Sejková Apolón