Číslo účtu: SK5083300000002501887892
Majiteľ účtu: Východoslovensky zväz lyžovania, o.z.
Názov účtu: Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 839,79 EUR 1 835,79 EUR 0,00 EUR -4,00 EUR -4,00 EUR 1 835,79 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.11.2022 -4,00 EUR Poplatok