Číslo účtu: SK5083300000002501887892
Majiteľ účtu: Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.
Názov účtu: Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 751,89 EUR 539,79 EUR 0,00 EUR -3 212,10 EUR -3 212,10 EUR 539,79 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
25.07.2022 -1 500,00 EUR Bezhotovostná platba vrátenie vkladu
25.07.2022 -132,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 2022107 vrták
25.07.2022 -548,10 EUR Bezhotovostná platba 0008 0842022 vrtačka
18.07.2022 -1 032,00 EUR Platba prevodom v rámci banky 0308 22302