Číslo účtu: SK5083300000002501887892
Majiteľ účtu: Východoslovensky zväz lyžovania, o.z.
Názov účtu: Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 316,12 EUR 5 966,12 EUR 4 650,00 EUR 0,00 EUR 4 650,00 EUR 5 966,12 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.04.2024 4 250,00 EUR Bezhotovostný príjem ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ
?/DO2024-04-12/SPREF: VLL 2024, 1.-5.kolo-časomiera, diplomy, techn ická soľ, ubytovanie, RF-PO-2-0124
ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽ
21.03.2024 400,00 EUR Bezhotovostný príjem Mesto Poprad
?/DO2024-03-20/SPdotacia na rozvoj telesnej kultury a sportu - rozv oj deti a mladeze v sportovej cinnosti, organizac ia a technicke
0558 252024 00326470 Mesto Poprad