Číslo účtu: SK5083300000002501887892
Majiteľ účtu: Východoslovensky zväz lyžovania, o.z.
Názov účtu: Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 618,95 EUR 1 618,95 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 618,95 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.