Číslo účtu: SK5083300000002501887892
Majiteľ účtu: Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.
Názov účtu: Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 079,06 EUR 3 079,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 079,06 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.