Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
6 010,00 EUR 6 010,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6 010,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.