Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 333,12 EUR 7 436,57 EUR 0,00 EUR -2 896,55 EUR -2 896,55 EUR 7 436,57 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.09.2023 -652,95 EUR Bezhotovostná platba 23 turnaj Košická Belá, účasť reprezentantov
06.09.2023 -1 399,30 EUR Bezhotovostná platba 22 ubytovanie a strava účastníkov turnaja Košická Belá
06.09.2023 -844,30 EUR Bezhotovostná platba 20 ubytovnie a strava účastníkov turnaja - talentovaní hrači