Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12 098,00 EUR 11 334,00 EUR 0,00 EUR -764,00 EUR -764,00 EUR 11 334,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.11.2022 -680,00 EUR Bezhotovostná platba
Dotacia na ubytovanie ucastnikov MS
R seniiorov
2200000807
09.11.2022 -84,00 EUR Bezhotovostná platba
Legislativa v sporte 2022 aktualne?
prezencne skolenie
10112022 30844711