Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 960,00 EUR 4 960,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4 960,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.