Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 5 576,00 EUR 10 000,00 EUR -4 434,00 EUR 5 566,00 EUR 5 576,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.05.2022 -4 434,00 EUR Bezhotovostná platba
MSR 2022 Penzion Zeleny dom
2422 MSR 2022 Vitanová, od 4.5. - 8.5.
28.04.2022 10 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2022-04-28/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv