Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 428,68 EUR 11 234,28 EUR 13 572,00 EUR -3 766,40 EUR 9 805,60 EUR 11 234,28 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.07.2024 -2 430,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
letne juniorske sustredenie go - ucastnicky poplatok
202401 letne juniorske sustredenie go - ucastnicky poplatok
12.07.2024 6 032,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo cestovn
?/DO2024-07-12/SPtransfer organizacie
0000 2024047 Ministerstvo cestovn
12.07.2024 7 540,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo cestovn
?/DO2024-07-12/SPtransfer organizacie
0000 2024046 Ministerstvo cestovn
08.07.2024 -730,00 EUR Bezhotovostná platba
ubytovanie ucastnikov turnaja Slov.
festival go - sportova reprezentac
ia
241024
27.06.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
sl. festival go - prenajom priestor
ov na sutaze
252024
27.06.2024 -206,50 EUR Bezhotovostná platba
strava ucastnikom turnaja sl. festi
val go
242024
27.06.2024 -88,20 EUR Bezhotovostná platba
strava ucastnikom turnaja sl. festi
val go - mladez
232024
27.06.2024 -161,70 EUR Bezhotovostná platba
strava pre ucastnikov turnaja sl. f
estival go - reprezentanti
222024