Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
5 559,40 EUR 5 014,68 EUR 0,00 EUR -544,72 EUR -544,72 EUR 5 014,68 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.03.2023 -180,40 EUR Bezhotovostná platba 0308 0023000140 Jarný go turnaj, - ubytovanie organizátora
03.03.2023 -364,32 EUR Bezhotovostná platba
oprava digitalnych hodin
2023002