Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 07.11.2021 Stav k: 07.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
5 192,50 EUR 88,90 EUR 0,00 EUR -5 103,60 EUR -5 103,60 EUR 88,90 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.11.2021 -5 103,60 EUR Bezhotovostná platba
Majstrovstva SR 2021, Jelsava
842100194 ubytovanie a strava účastníkov MSR