Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 25.10.2020 Stav k: 25.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 010,00 EUR 10 010,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10 010,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.