Číslo účtu: SK3183300000002501730318
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia go
Názov účtu: Slovenská asociácia go

Stav k: 18.05.2021 Stav k: 18.06.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
6 010,00 EUR 4 598,50 EUR 60,00 EUR -1 471,50 EUR -1 411,50 EUR 4 598,50 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
31.05.2021 -60,00 EUR Bezhotovostná platba členské vybrané v hotovosti poslané omylom na účet s prostriedkami MS
31.05.2021 60,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Strelka, Martin
členské Ďurík, Baker P:M:M, Seman O:D
členské Ďurík, Baker P:M:M, Seman O:D
31.05.2021 -1 411,50 EUR Bezhotovostná platba 20200157 Turnaj GPS Stará Lesná