Číslo účtu: SK9283300000002501708268
Majiteľ účtu: PhDr.. Drdulová, Terézia MBA
Názov účtu: Drdulová, Terézia

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
49 855,99 EUR 45 854,49 EUR 0,00 EUR -4 001,50 EUR -4 001,50 EUR 45 854,49 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.12.2019 -109,50 EUR Bezhotovostná platba
invoice Redcrose transport5.11.2019
1912061 invoice Redcrose transport 5.11.2019
07.12.2019 -109,50 EUR Bezhotovostná platba
invoice Redcrose transport4.11.2019
1912060 invoice Redcrose transport 4.11.2019
07.12.2019 -231,57 EUR Bezhotovostná platba
195104788873invoice HospitalAZ JANP
ALFIJN 21.10
1951047 88873 invoice Hospital AZ JAN PALFIJN 21.10.2019
07.12.2019 -102,42 EUR Bezhotovostná platba
195104711374invoice HospitalAZ JAN
PALFIJN 7.10
1951047 11374 invoice Hospital AZ JAN PALFIJN 7.10.2019
06.12.2019 -600,00 EUR Bezhotovostná platba
prispevok na operaciu katarakty
2019 prispevok na operaciu komplikovanej katarakty oka
06.12.2019 -1 000,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prispevok na operaciu komplikovanej katarakty - Daniel T.
2019 uhrada za antibiotika
20.11.2019 -20,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
uhrada za antibiotika
272019 uhrada za antibiotika
20.11.2019 -290,40 EUR Bezhotovostná platba
uhrada fa za zdravotnicky material
262019 uhrada fa za zdravotnicky material
11.11.2019 -1 250,16 EUR Bezhotovostná platba
uhrada za pobyt v zdravot. zariaden
uhrada za pobyt v zdravot. zariaden
242019 uhrada za pobyt v zdravot. zariadeni 29.10. - 9.11.2019
11.11.2019 -225,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
uhrada za prepravu na SK
252019 uhrada za prepravu na SK
11.11.2019 -18,87 EUR Platba prevodom v rámci banky
uhrada za antibiotika
232019 uhrada za antibiotika
11.11.2019 -44,08 EUR Platba prevodom v rámci banky
Uhrada za lieky
222019 Uhrada za lieky