Číslo účtu: SK9283300000002501708268
Majiteľ účtu: PhDr.. Drdulová, Terézia MBA
Názov účtu: Drdulová, Terézia

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.