Číslo účtu: SK4483300000002501665288
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
48 896,98 EUR 48 896,98 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 48 896,98 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.