Číslo účtu: SK4483300000002501665288
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
57 296,13 EUR 57 296,13 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 57 296,13 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.