Číslo účtu: SK2583300000002501649528
Majiteľ účtu: Mestský telovýchovný klub Leopoldov
Názov účtu: Mestský telovýchovný klub Leopoldov

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
5 035,60 EUR 4 960,60 EUR 0,00 EUR -75,00 EUR -75,00 EUR 4 960,60 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.03.2021 -75,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20210009 úhrada za účtovnícke služby 12 - 2020/sprac. 01/2021