Číslo účtu: SK2583300000002501649528
Majiteľ účtu: Mestský telovýchovný klub Leopoldov
Názov účtu: Mestský telovýchovný klub Leopoldov

Stav k: 25.10.2020 Stav k: 25.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
13 520,44 EUR 11 029,99 EUR 0,00 EUR -2 490,45 EUR -2 490,45 EUR 11 029,99 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.11.2020 -200,00 EUR Transakcia kartou
Výběr z bankomatu: SLSP NADRAZNA 13, NADRAZNA 13, LEOPOLDOV, 920 41, SVK, dne 15.11.2020, částka 200.00 EUR
3689 Výběr z bankomatu: SLSP NADRAZNA 13, NADRAZNA 13, LEOPOLDOV, 920 41, SVK, dne 15.11.2020, částka 200.00 EUR
11.11.2020 -450,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20200111 úhrada za účtovnícke služby 04-10 2020
05.11.2020 -161,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 2001022687 poplatky SFZ
30.10.2020 -200,00 EUR Bezhotovostná platba odmena trénerovi #A-tím
30.10.2020 -200,00 EUR Bezhotovostná platba odmena trénerovi #U9 - prípravka
30.10.2020 -200,00 EUR Bezhotovostná platba odmena trénerovi #U15 - starší žiaci
30.10.2020 -200,00 EUR Bezhotovostná platba odmena trénerovi #U13 - mladší žiaci
30.10.2020 -200,00 EUR Bezhotovostná platba odmena trénerovi #U19 - dorast
30.10.2020 -50,00 EUR Bezhotovostná platba odmena ekonómovi klubu
28.10.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady zápas
28.10.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady zápas
28.10.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady zápas
28.10.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady zápas
28.10.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady zápas
28.10.2020 -30,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady tréning
28.10.2020 -152,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady tréning
28.10.2020 -30,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady tréning
28.10.2020 -50,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady tréning
28.10.2020 -15,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady tréning
28.10.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba cestovné náhrady tréning
27.10.2020 -137,45 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury 20200078 doprava U15
Krakovany
20200078
27.10.2020 -60,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury 1020200050 doprava u
19 Pastuchov
1020200050
27.10.2020 -55,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury 1020200047 doprava U
19 Drahovce 27.9.2020
1020200047