Číslo účtu: SK2583300000002501649528
Majiteľ účtu: Mestský telovýchovný klub Leopoldov
Názov účtu: Mestský telovýchovný klub Leopoldov

Stav k: 22.12.2019 Stav k: 22.01.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 531,00 EUR 2 545,61 EUR 38,77 EUR -24,16 EUR 14,61 EUR 2 545,61 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.01.2020 38,77 EUR Bezhotovostný príjem MESTSKÝ TELEVÝCHOVNÝ
/DO2020-01-14/SP
0968 9 prevod peňažných prostriedkov z VÚB účtu MTK Leopoldov
09.01.2020 -8,16 EUR Bezhotovostná platba 2020004 oprava kruhovej pečiatky MTK Leopoldov
07.01.2020 -16,00 EUR Bezhotovostná platba
platba za domenu mtkleopoldov.sk
0308 10206564 zriadenie webovej domény mtkleopoldov.sk