Číslo účtu: SK7883300000002501560304
Majiteľ účtu: FBC Paradise Nitra, o.z.
Názov účtu: FBC Paradise Nitra, o.z.

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.