Číslo účtu: SK5283300000002501542827
Majiteľ účtu: Aktívny život, o.z.
Názov účtu: Aktívny život, o.z.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,01 EUR 10,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.