Číslo účtu: SK9283300000002501495741
Majiteľ účtu: Ďurina, Lukáš
Názov účtu: Ďurina, Lukáš

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,01 EUR 10,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.