Číslo účtu: SK2983300000002501485914
Majiteľ účtu: Ing. Bráz, Tibor
Názov účtu: Bráz, Tibor

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,49 EUR 11,49 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11,49 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.