Číslo účtu: SK4183300000002501449032
Majiteľ účtu: Dragun, Miroslav
Názov účtu: Dragun, Miroslav

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14,78 EUR 14,78 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 14,78 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.