Číslo účtu: SK4183300000002501449032
Majiteľ účtu: Dragun, Miroslav
Názov účtu: Dragun, Miroslav

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4,78 EUR 4,78 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4,78 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.