Číslo účtu: SK9383300000002501250410
Majiteľ účtu: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
Názov účtu: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
688,61 EUR 688,61 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 688,61 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.