Číslo účtu: SK9383300000002501250410
Majiteľ účtu: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
Názov účtu: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 028,80 EUR 1 752,66 EUR 723,86 EUR 0,00 EUR 723,86 EUR 1 752,66 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
23.07.2024 708,86 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-23/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2701093177?/VS1540178049/SS0000000046/KS0046
0046 1540178049 0000000046 Finančné riaditeľstv
03.07.2024 5,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Attila Toth
Clenske 2024 Jeremias
2024 Attila Toth
03.07.2024 5,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Aladar Tamas
Tamas Aladar
0298 650128 Aladar Tamas
02.07.2024 5,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Attila Toth
Clenske 2024 Pocsova
2024 Attila Toth