Číslo účtu: SK9383300000002501250410
Majiteľ účtu: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány
Názov účtu: SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
670,82 EUR 670,82 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 670,82 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.