Číslo účtu: SK7083300000002501098631
Majiteľ účtu: Gabura, Samuel
Názov účtu: Gabura, Samuel

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
63,47 EUR 63,47 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 63,47 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.