Číslo účtu: SK9883300000002500965625
Majiteľ účtu: Asociácia slovenských klubov agility
Názov účtu: Asociácia slovenských klubov agility

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
9 842,58 EUR 9 159,58 EUR 27,00 EUR -710,00 EUR -683,00 EUR 9 159,58 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.05.2020 7,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Horňáková, Petra
07.05.2020 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Anita Brůhová
/DO2020-05-06/SP Vratenie poplatku za kvalifikaciu(platba 2x pripisana od ASKA)
Anita Brůhová
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciuEO+M
S
0558 2020 Hausnerova Vendula
04.05.2020 -30,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu 2EO
+MS
Vetráková Zuzana
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu MS
Vlčková Dominika
04.05.2020 -60,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
Vakonič Pavol
04.05.2020 -30,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO
Ruža Juraj
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
Mareková Tatiana
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu EO+
MS
Konôpka Peter
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu MS
Gromová Vladimíra
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu EO+
MS
Filová Simona
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu EO+
MS
Englmanova Miroslava
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu MS
0558 2020 Cabadajová Michaela
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
0558 2020 Brůhová Anita
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
0558 2020 Barborová Petra
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
0558 2020 Adámková Lenka
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu MS
0558 2020 Vyskoč Matej
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO
0558 2020 Raševová Kristína
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu MS
0558 2020 Poláková Jana
04.05.2020 -30,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu MS
0558 2020 Millan Pierre-Yves
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu MS
0558 2020 Mihálová Zuzana
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
0558 2020 Čunderlíková Dana
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
0558 2020 Bednáriková Dagmara
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
0558 2020 Vakoničová Martina
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
0558 2020 Svobodová Natália
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO
0558 2020 Sopinská Dominika
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO
0558 2020 Šebová Alexandra
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO
0558 2020 Rothmeierova Hana
04.05.2020 -20,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+MS
0558 2020 Repková Lenka
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu EO+
MS
0558 2020 Ondrášek Michal
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu MS
0558 2020 Nováková Oľga
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratka poplatku za kvalifikaciu MS
0558 2020 Neumann Peter
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu EO+
MS
0558 2020 Matušíková Petra
04.05.2020 -30,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu MS
0558 2020 Lukáč Roman ml.
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu EO+
MS
0558 2020 Králiková Veronika
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu MS
0558 2020 Jaroš Roman
04.05.2020 -40,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu EO+
MS
0558 2020 Illényiová Hella
04.05.2020 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu EO+
MS
0558 2020 Hanzlová Grétka
04.05.2020 -10,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie platby za kavlifikaciu EO
0558 2020 Gromovksá Betka