Číslo účtu: SK9883300000002500965625
Majiteľ účtu: Asociácia slovenských klubov agility
Názov účtu: Asociácia slovenských klubov agility

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12 216,77 EUR 12 236,77 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 12 236,77 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
13.09.2021 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Patrícia Ondrušková
/DO2021-09-13/SP Ondruskova ziadost o vz
Patrícia Ondrušková
10.09.2021 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Millan Pierre - Yves
/DO2021-09-09/SPDruhe VZ Eshai
Millan Pierre - Yves
26.08.2021 7,00 EUR Bezhotovostný príjem ROTHMEIEROVA HANA
/DO2021-08-25/SPZiadost VZ Hana Rothmeierova
ROTHMEIEROVA HANA
26.08.2021 7,00 EUR Bezhotovostný príjem Pňačeková Hana, Ing.
/DO2021-08-25/SPziadost VZ Tereza Pnacekova
Pňačeková Hana, Ing.
24.08.2021 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Dana Čunderlíková
/DO2021-08-23/SP Vydanie druheho VZ
Dana Čunderlíková