Číslo účtu: SK5183300000002500184263
Majiteľ účtu: Bábky v nemocnici
Názov účtu: Bábky v nemocnici

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 324,53 EUR 1 224,53 EUR 0,00 EUR -100,00 EUR -100,00 EUR 1 224,53 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.04.2020 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
april Babky v nemocnici
Segesova praca pre Babky v nemocnici april