Číslo účtu: SK5183300000002500184263
Majiteľ účtu: Bábky v nemocnici
Názov účtu: Bábky v nemocnici

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 928,55 EUR 1 928,55 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 928,55 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.