Číslo účtu: SK5183300000002402560747
Majiteľ účtu: Pre náš Biely Kostol
Názov účtu: Pre náš Biely Kostol – na pomoc rodinám (výbuch plynu na Potočnej ul.)

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
22 343,80 EUR 15 407,86 EUR 0,00 EUR -6 935,94 EUR -6 935,94 EUR 15 407,86 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.12.2023 -6 935,94 EUR Bezhotovostná platba
Strecha- Potocna ul BK
0308 20230071